Over ons

Stichting Wijkcentrum De As

Stichting Wijkcentrum de As is opgericht op 27 april 2011. De stichting is gevestigd te Heerenveen, gemeente Heerenveen.

Onze adresgegevens en dergelijke vindt u op de pagina Contact

Bestuur:

Voorzitter

Jan de With

   
Secretaris/Penningmeester Kitty Wortel
   
Coördinator Vrijwilligers Bob Reekers
   
Bestuurslid Sytske Bosma
   
Bestuurslid Arend Jan Halkers
   
   
   
   

Overeenkomstig artikel 3.5 van de statuten genieten de bestuursleden voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. Aan de bestuursleden kan geen vacatie- of presentiegeld worden toegekend. De door bestuursleden gemaakte onkosten mogen worden vergoed.

Beleid en verantwoording

Stichting Wijkcentrum De As heeft een meerjarig beleidsplan. Ook het jaarverslag zal middels deze website gepubliceerd worden. Via onderstaande links kunt u de betreffende bestanden lezen of downloaden

Beleidsplan 2022-2025

Publicatie-anbi-2023